Thông tin chung
 Tổng quan
 Thư ngõ của Hiệu trưởng
 Ban giám hiệu
 Công đoàn
 Đoàn thanh niên
 Tổ chuyên môn
Tin tức
 Hoạt động
 Địa phương
 Gương sáng
 Truyền thống
 Thi đua khen thưởng
 Giáo dục
 Công đoàn - Đoàn TN
 Hướng nghiệp-Tuyển sinh
Tra cứu, liên kết nội bộ

Danh bạ giáo viên


Web mail
Liên kết logo
√ Xem tốt nhất ở độ phân giải
1024x768
√ Tổng số lượt truy cập từ ngày 21/03/2011
5260330
√ Số lượt đang truy cập website
3
Thông tin giáo viên Trường THPT Đông Thạnh
STT Họ và tên Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Kim Anh 0907221389 anhntk@thptdongthanh.edu.vn
2 Võ Thị Kim Anh anhvtk@thptdongthanh.edu.vn
3 Bùi Thị Thu Ba babtt@thptdongthanh.edu.vn
4 Võ Thị Mỹ Cẩm
5 Nguyễn Mạnh Cường
6 Huỳnh Thị Trúc Diễm
7 Đoàn Thị Dung 01687689488 dungdt@thptdongthanh.edu.vn
8 Trần Lê Duy 01655779094 duytl@thptdongthanh.edu.vn
9 Nguyễn Thị Kim Đành 01227407776 danhntk@thptdongthanh.edu.vn
10 Trần Thị Trúc Đoan 0916402454 doanttt@thptdongthanh.edu.vn
11 Lê Văn Đồng 01283799553 donglv@thptdongthanh.edu.vn
12 Nguyễn Văn Giựt 0909204719 giutnv@thptdongthanh.edu.vn
13 Nguyễn Thị Hai
14 Nguyễn Văn Hải 0979590366 hainv@thptdongthanh.edu.vn
15 Lê Ngọc Hân 01898561548 hanln@thptdongthanh.edu.vn
16 Nguyễn Hoàng Hiệp
17 Phạm Hồng Hiệp 0916403963 hiepph@thptdongthanh.edu.vn
18 Nguyễn Thanh Hiệp 0938916450 hiepnt@thptdongthanh.edu.vn
19 Huỳnh Trung Hiếu
20 Nguyễn Xuân Hòa 01223328986 hoanx@thptdongthanh.edu.vn
21 Đặng Thị Kim Hồng 0945955402 hongdtk@thptdongthanh.edu.vn
22 Nguyễn Thị Huệ 0986114389 huent@thptdongthanh.edu.vn
23 Nguyễn Hoàng Khải 01697123967 khainh@thptdongthanh.edu.vn
24 Võ Thị Xuân Lan 0902875688 lanvtx@thptdongthanh.edu.vn
25 Nguyễn Xuân Lãng langnx@thptdongthanh.edu.vn
26 Nguyễn Thùy Linh 01674634633 linhnt@thptdongthanh.edu.vn
27 Võ Thị Ngọc Loan 09440008777 loanvtn@thptdongthanh.edu.vn
28 Nguyễn Thành Long 01224540027 longnt@thptdongthanh.edu.vn
29 Nguyễn Thị Hồng Mai
30 Phan Thị Tuyết Mai maiptt@thptdongthanh.edu.vn
31 Sa Văn Mãnh 01689270910 manhsv@thptdongthanh.edu.vn
32 Phạm Thị Bé Năm
33 Nguyễn Thanh Kiều Nga ngantk@thptdongthanh.edu.vn
34 Nguyễn Huỳnh Nga ngahn@thptdongthanh.edu.vn
35 Ngô Thị Thu Ngọc 01658862922 ngocntt@thptdongthanh.edu.vn
36 Nguyễn Thị Kim Ngọc 0937961201 ngocntk@thptdongthanh.edu.vn
37 Nguyễn Ngân Ngọc ngocnn@thptdongthanh.edu.vn
38 Văn Thị Thu Nguyệt 01695207359 nguyetvtt@thptdongthanh.edu.vn
39 Trà Thành Nhân 0975575807 nhantt@thptdongthanh.edu.vn
40 Lê Thị Huỳnh Mai Như 0934481070 nhulthm@thptdongthanh.edu.vn
41 Trương Hoàng Nhu 01677735775 nhuth@thptdongthanh.edu.vn
42 Bùi Thị Thanh Nhung 0906203995 nhungttt@thptdongthanh.edu.vn
43 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01656807554 nhungnth@thptdongthanh.edu.vn
44 Đặng Minh Nhựt
45 Lâm Thị Ngọc Nương
46 Ngô Thị Kim Oanh 0907475716 oanhntk@thptdongthanh.edu.vn
47 Huỳnh Thị Phong phonght@thptdongthanh.edu.vn
48 Trần Văn Phương 01685454808 phuongtv@thptdongthanh.edu.vn
49 Lê Văn Sang 01649578768 sanglv@thptdongthanh.edu.vn
50 Dương Văn Tài 0908271785 taidv@thptdongthanh.edu.vn
51 Nguyễn Thị Tâm 0987476629 tamnt@thptdongthanh.edu.vn
52 Nguyễn Cơ Thạch thachnc@thptdongthanh.edu.vn
53 Lê Công Thái 0902427734 thailc@thptdongthanh.edu.vn
54 Văn Đức Thắng
55 Lại Tam Thanh 0907092938 thanhlt@thptdongthanh.edu.vn
56 Hồ Minh Thành 0986324802 thanhhm@thptdongthanh.edu.vn
57 Dương Thị Phương Thảo thaodtp@thptdongthanh.edu.vn
58 Huỳnh Quang Thuần 0908819267 thuanhq@thptdongthanh.edu.vn
59 Nguyễn Thị Ngọc Thương 0978825642 thuongntn@thptdongthanh.edu.vn
60 Nguyễn Thị Minh Thùy 01069683319 thuyntm@thptdongthanh.edu.vn
61 Nguyễn Thành Tôn 0938644484 tonnt@thptdongthanh.edu.vn
62 Võ Thị Thảo Trâm
63 Huỳnh Thị Huyền Trân 01682418143 tranhth@thptdongthanh.edu.vn
64 Nguyễn Thị Thùy Trang 01686785697 trangntt@thptdongthanh.edu.vn
65 Dương Thị Thùy Trang 01284348758 trangdtt@thptdongthanh.edu.vn
66 Phạm Thị Trang trangpt@thptdongthanh.edu.vn
67 Nguyễn Thị Huyền Trang
68 Phan Văn Trí 0973134553 tripv@thptdongthanh.edu.vn
69 Trần Văn Trí 01686242056 tritv@thptdongthanh.edu.vn
70 Võ Phước Nhân Trí 0907123799 trivpn@thptdongthanh.edu.vn
71 Đinh Thanh Trúc trucdt@thptdongthanh.edu.vn
72 Lê Đình Vi 0973595097 vild@thptdongthanh.edu.vn
73 Nguyễn Thế Vinh
74 Lê Hoàng
75 Nguyễn Thanh Xuân thanhxuananh2010@gmail.com
 Tra cứu điểm tuyển sinh 10
 Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT
 Danh sách GVCN năm học 2013-2014
 Hệ thống tra cứu VBQPPL
 Thư viện hình ảnh 
0
0
HOCICT-Information and Communication Technologies
Trung tâm BDVH-LTĐH An Khang
Cửa hàng Thể Dục Thể Thao Quận 5
Liên kết logo
Địa chỉ: ấp Bắc - xã Đông Thạnh - huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An
Điện thoại: (0723) 74 74 22 - Fax: (0723) 74 74 23 - Email: info@thptdongthanh.edu.vn
Bản quyền website thuộc về Trường THPT Đông Thạnh. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc nếu sao chép thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung bởi Lê Văn Đồng - Hiệu trưởng