Thông tin chung
 Tổng quan
 Thư ngõ của Hiệu trưởng
 Ban giám hiệu
 Công đoàn
 Đoàn thanh niên
 Tổ chuyên môn
Tin tức
 Hoạt động
 Địa phương
 Gương sáng
 Truyền thống
 Thi đua khen thưởng
 Giáo dục
 Công đoàn - Đoàn TN
 Hướng nghiệp-Tuyển sinh
Tra cứu, liên kết nội bộ

Danh bạ giáo viên


Web mail
Liên kết logo
√ Xem tốt nhất ở độ phân giải
1024x768
√ Tổng số lượt truy cập từ ngày 21/03/2011
5260432
√ Số lượt đang truy cập website
1
Tin tức » Địa phương
Về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho Thanh niên Cần Giuộc trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010  (26/03/2011)

    Huyện Cần Giuộc là một huyện thuần nông, diện tích đất nông nghiệp ít, năng suất lại không cao, chăn nuôi không phát triển. Các ngành nghề công nghiệp, thương mại và dịch vụ còn ở mức trung bình nên thu nhập dân cư kém. Mật độ dân số đông với 168.082 người - 42.904 hộ, mật độ dân số trên 830 người/km2. Hiện nay có khoản 4.000 lao động không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, trong đó thanh niên chiếm đa số dưới số ngày làm việc trong năm là 183 ngày. Số hộ nghèo toàn huyện còn khá cao, toàn huyện còn 3.790 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,81%.

    Trong những năm qua, nền kinh tế huyện tuy có phát triển nhưng còn chậm, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu kinh tế từng bước được hình thành, nhưng khả năng và điều kiện thực hiện còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng có đầu tư nhưng chưa đồng bộ, nhất là các xã vùng hạ, các dự án khu cụm công nghiệp có qui hoạch nhưng hình thành và phát triển chậm, thu hút vốn đầu tư ít.

    Mặt bằng dân trí chưa đông còn ở mức thấp, lực lượng lao động phổ thông còn nhiều, số thanh niên chưa qua đào tạo còn cao, các vấn đề xã hội còn nhiều việc bức xúc cần tập trung giải quyết.

    Chính vì vậy, thời gian qua việc quán triệt, triển khai thực hiện chương trình đào tạo dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên chưa thật sự tập trung, chưa chủ động đề ra giải pháp, khơi dậy tiềm năng nguồn lực sẵn có, còn ỷ lại trông chờ cấp trên, chưa tạo ra sức mạnh tổng hợp trong chỉ đạo thực hiện, nên kết quả tạo việc làm cho thanh niên trong huyện còn khá nhiều hạn chế. Bên cạnh đó việc phối hợp giữa các ngành thiếu đồng bộ, nên việc tập hợp, vận động thanh niên tham gia học nghề chưa nhiều. Đặc biệt hệ thống tổ chức bộ máy Ban điều hành từ huyện đến cơ sở còn kiêm nhiệm, nên chỉ đạo không kịp thời, không chuyên sâu còn hạn chế trong tuyên truyền cho thanh niên tham gia học nghề.

    Một trong những mục tiêu tổng quát quan trọng trong chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam của huyện Cần Giuộc đến năm 2010 là giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên, nâng cao thu nhập cho thanh niên… Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, với tinh thần quyết tâm cao, trong 5 năm qua toàn huyện đã phấn đấu đào tạo nghề được 7.895 lao động, giải quyết được 10.141 lao động có việc làm, cụ thể:

    - Đào tạo nghề cho lao động:

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1.679

1.606

1.474

1.620

1.516

    - Giải quyết việc làm:

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1.955

2.409

1.824

2.331

1.632

    Hầu hết thanh niên sau khi được đào tạo nghề đều có được việc làm phát triển kinh tế gia đình góp phần ổn định cuộc sống.

    Trên lĩnh vực dạy nghề cho lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cũng như yêu cầu đòi hỏi của xã hội là tiêu chí quan trọng được đặt lên hàng đầu. Huyện hiện nay đang liên kết mở và duy trì các lớp đào tạo nghề dài hạn, ngắn hạn: về lớp nghề dài hạn, liên kết với Trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM tổ chức lớp trung cấp nghề tài chính - kế toán - tin học, đào tạo trung cấp nghề chuyển tiếp và liên kết với Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Giới Và Thủy Lợi tổ chức lớp Cao Đẳng nghề kế toán doanh nghiệp… với trên 300 sinh viên thực học.

    Về lớp nghề ngắn hạn đã thực hiện 42 lớp với 1207 học viên, đạt 100,58% kế hoạch, cụ thể:

    + Nghề ngắn hạn dạy tại Trung tâm dạy nghề Cần Giuộc: đã tổ chức khai giảng 4 lớp tin học A có 159 học viên, 2 lớp tin học B có 59 học viên, 3 lớp lao động nông thôn có 90 học viên theo học các nghề: autocad, cắt gọt kim loại, sửa chữa xe gắn máy, mở 1 lớp sơ cấp nghề sửa chữa điện thoại di động, dạy luật giao thông đường bộ và kết hợp sở GT-VT Long An sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 được 8 khóa cho 1324 người tham gia học thi.

    + Nghề ngắn hạn lao động nông thôn dạy theo cụm dân cư đã tổ chức khai giảng 30 lớp, có 852 học viên học các nghề: Kĩ thuật trồng lúa, chăn nuôi gia súc gia cầm, thú y, trồng rau an toàn, kĩ thuật nuôi thủy sản nước mặn… Đặc biệt năm 2008, 2009, 2010 Trung tâm mở rộng các nghề công nghiệp - dịch vụ như: autocad, đồ họa, cắt gọt kim loại, trang điểm thẩm mỹ, cắt uốn tóc, trồng hoa kiểng, ... việc dạy nghề này nhằm giúp giải quyết việc làm trước mắt và ổn định cuộc sống cho người lao động ở một số địa phương… Riêng tại huyện đã mở được 27 lớp với 766 học viên tại các xã như Đông Thạnh, Long Phụng, Phước Lâm, Phước Lý, Trường Bình, Long Thượng, Tân Tập, Phước Hậu, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, … kết hợp với nguồn vốn vay Trung ương của các đoàn thể và các dự án của Ngân hàng chính sách xã hội đã tạo được công ăn việc làm cho trên 880 lao động ở nông thôn. Ngoài đào tạo nghề cho lao động theo chức năng, Trung Tâm Dạy Nghề Cần Giuộc còn làm nhiệm vụ tư vấn và giới thiệu việc làm. Trung tâm đã tư vấn nghề cho 92 PHHS và 6440 lượt học sinh các trường THCS và THPT trong huyện, giới thiệu việc làm cho 994 người vào làm ở các cơ sở lao động trong ngoài Tỉnh.

    Đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo thường xuyên của HU, UBND huyện, cùng sự quan tâm của các ngành trong việc triển khai thực hiện vận động thanh niên tham gia học nghề và tích cực giải quyết việc làm cho TN.

    Hướng tới, để công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên nói chung được tốt, xin đề nghị một số biện pháp như sau:

    Một là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, xã hội và người lao động đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, là một trong những yếu tố bảo đảm cho sự phát triển KT-XH trong huyện nhanh và bền vững theo tinh thần nghị quyết huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015.

    Hai là huy động mọi nguồn lực đầu tư cho dạy nghề thanh niên như ngân sách nhà nước, nguồn thu từ hoạt động SXKD, các hoạt động xã hội hóa…

    Ba là đề nghị Tỉnh sớm hình thành trung tâm giới thiệu việc làm tại huyện để lao động trẻ có điều kiện được tiếp xúc và tư vấn nghề nghiệp cũng như có cơ hội tìm được việc làm phù hợp năng lực và sở trường của bản thân.

    Bốn là nhà nước sớm ban hành chính sách tiền lương đối với lao động tốt nghiệp các trình độ đào tạo nghề theo qui định của luật dạy nghề để đảm bảo quyền lợi, quyền bình đẳng trước pháp luật, nhằm thực hiện công bằng xã hội đối với người học nghề nhất là thế hệ trẻ.

    Năm là khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh trong huyện tham gia đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động trẻ theo hình thức vừa đào tạo tay nghề vừa sản xuất kinh doanh.

    Sáu là cơ quan Đoàn thanh niên các cấp phải là đầu mối liên kết trong giới thiệu việc làm và dạy nghề cho lao động trẻ nói chung.

    Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên phải được xem là một việc làm lâu dài và thường xuyên và là trách nhiệm của Đảng, nhà nước, các ngành, các cấp, các Đoàn thể xã hội đối với thế hệ cách mạng cho đời sau trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010 đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hy vọng trong 5 năm tới các cơ quan chức năng sẽ có chương trình hành động cụ thể để công tác này càng đi vào nề nếp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của bộ chính trị về công tác TN trong thời kỳ đổi mới, tin chắc rằng với sự quan tâm lãnh đạo của huyện ủy, UBND huyện, BCH huyện đoàn, 5 năm tới (2011-2015) Đoàn TN huyện sẽ tiếp tục giữ vững, gặt hái những thành công tốt đẹp về chiến lược phát triển TN trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

 
Các tin tức khác
 Cần Giuộc cần phát huy lợi thế của vùng kinh tế trọng điểm (27/03/11)
 Lịch sử huyện Cần Giuộc(27/03/11)
 Điều kiện tự nhiên huyện Cần Giuộc(27/03/11)
 Những di tích lịch sử ở huyện Cần Giuộc(27/03/11)
 Tân Tập với công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo (26/03/11)
 Cần Giuộc dạy nghề cho hơn 1.500 lao động nông thôn năm 2011 (26/03/11)
 Ngày hội công nhân công ty giày Fuluh mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 (26/03/11)
 5 năm thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển (26/03/11)
 Đài Truyền thanh huyện Cần Giuộc đổi mới trong công tác tuyên truyền (26/03/11)
 HĐND huyện Cần Giuộc tổ chức họp tổng kết nhiệm kỳ 2004-2011 (khóa IX) (26/03/11)
 Tư pháp Cần Giuộc với công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2006 - 2010 (26/03/11)
 Bí thư huyện kiểm tra tiến độ di dời bến phà Tân Thanh - Cần Giuộc (26/03/11)
 Long Thượng đón nhận danh hiệu anh hùng LLVT (26/03/11)
 Lễ động thổ cảng Quốc tế Long An(26/03/11)
 Khai trương tuyến xe buýt “Tân Tập – Bến xe miền Tây” (26/03/11)
Xem tất cả tin tức
 Tra cứu điểm tuyển sinh 10
 Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT
 Danh sách GVCN năm học 2013-2014
 Hệ thống tra cứu VBQPPL
 Thư viện hình ảnh 
0
0
HOCICT-Information and Communication Technologies
Trung tâm BDVH-LTĐH An Khang
Cửa hàng Thể Dục Thể Thao Quận 5
Liên kết logo
Địa chỉ: ấp Bắc - xã Đông Thạnh - huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An
Điện thoại: (0723) 74 74 22 - Fax: (0723) 74 74 23 - Email: info@thptdongthanh.edu.vn
Bản quyền website thuộc về Trường THPT Đông Thạnh. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc nếu sao chép thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung bởi Lê Văn Đồng - Hiệu trưởng