Thông tin chung
 Tổng quan
 Thư ngõ của Hiệu trưởng
 Ban giám hiệu
 Công đoàn
 Đoàn thanh niên
 Tổ chuyên môn
Tin tức
 Hoạt động
 Địa phương
 Gương sáng
 Truyền thống
 Thi đua khen thưởng
 Giáo dục
 Công đoàn - Đoàn TN
 Hướng nghiệp-Tuyển sinh
Tra cứu, liên kết nội bộ

Danh bạ giáo viên


Web mail
Liên kết logo
√ Xem tốt nhất ở độ phân giải
1024x768
√ Tổng số lượt truy cập từ ngày 21/03/2011
5260263
√ Số lượt đang truy cập website
3
Tin tức » Giáo dục
UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011  (27/03/2011)

Ngày 22/3/2011, UBND ban hành công văn số 838/UBND-VX về việc tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011. Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011 với chủ đề: “Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em” từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30/6/2011 với các hoạt động sau:

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em cấp tỉnh, huyện.

- Tổ chức Diễn đàn cho trẻ em cấp tỉnh, huyện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em; huy động toàn dân tham gia giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

- Triển khai các hoạt động vận động xã hội: vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư, ủng hộ nguồn lực xây dựng công trình phúc lợi cho trẻ em, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật; nhận đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em trong dịp hè và tăng cường sự tham gia tích cực của trẻ em; tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ trẻ em, các diễn đàn trẻ em để bày tỏ ý kiến về các vấn đề bức xúc cần giải quyết của trẻ em, đóng góp xây dựng các chương trình, kế hoạch liên quan đến trẻ em.

Nhằm tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011 đạt hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước. Đặc biệt là các nhà quản lí, các nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình xây dựng và thực thi các chính sách phát triển kinh tế- xã hội, thường xuyên quan tâm, đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giúp cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển, UBND tỉnh yêu cầu các Sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số công việc sau:

1. Thủ trưởng các Sở ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, trách nhiệm của xã hội và gia đình về Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức, tạo sự đồng thuận và nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể và mỗi người dân trong việc chung tay chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011, đặc biệt tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc thuộc ngành, địa phương phụ trách liên quan đến trẻ em; quan tâm hỗ trợ kinh phí và huy động các nguồn lực tổ chức các hoạt động trợ giúp trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển.

2. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và việc làm thiết thực về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tập trung vào chủ đề: “Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em” trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011.

Phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em ở các huyện nghèo, xã nghèo; tổ chức các hoạt động thiết thực và hiệu quả trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo để tạo cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ em.

Phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; rà soát, đánh giá các mô hình, biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em có hiệu quả để phát triển nhân rộng.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em và tăng cường sự tham gia tích cực của trẻ em; tổ chức các câu lạc bộ trẻ em, các diễn đàn trẻ em để bày tỏ ý kiến về các vấn đề bức xúc cần giải quyết của trẻ em, đóng góp xây dựng các chương trình, kế hoạch liên quan đến trẻ em.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể và mỗi người dân về Tháng hành động Vì trẻ em; thông tin công khai, kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, các biện pháp xử lý của các cơ quan chức năng trên các phương tiện thông tin nhằm ngăn ngừa trường hợp cố tình vi phạm và cảnh báo ý thức cộng đồng.

5. Đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các Đoàn thể tỉnh chỉ đạo cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân về Tháng hành động Vì trẻ em, tích cực tham gia công tác phòng chống xâm hại, bạo lực, mua bán trẻ em, vi phạm quyền trẻ em ở địa bàn dân cư.

 
Các tin tức khác
 UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013” trên địa bàn tỉnh Long An(23/09/13)
 Giao lưu “Đường đến thành công”: Chia sẻ kinh nghiệm vào đời năm 2012(13/02/12)
 Công bố đáp án 6 môn thi tốt nghiệp THPT 2011(04/06/11)
 Nhân lực điện hạt nhân sẽ được cử sang Nga học(10/04/11)
 Kế hoạch thực hiện Đề án thứ ba của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” (27/03/11)
 Long An: Năm học 2010-2011 thiếu hơn 550 giáo viên (27/03/11)
 Hội Khuyến học LHC: “Đồng hành với ước mơ” (27/03/11)
 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trường Đại học Tân Tạo (26/03/11)
 Triển khai công tác tuyển sinh cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp 2011(16/03/11)
 Thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 – 2010, nhiệm vụ giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020”(03/03/11)
 Trao 500 suất học bổng cho học sinh nghèo (27/02/11)
 Tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở tỉnh Long An giai đoạn 2001 – 2010 (26/02/11)
 Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Long An (26/02/11)
 Học viên tốt nghiệp Chương trình Mêkong 1000 báo cáo kết quả quá trình học tập (24/02/11)
Xem tất cả tin tức
 Tra cứu điểm tuyển sinh 10
 Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT
 Danh sách GVCN năm học 2013-2014
 Hệ thống tra cứu VBQPPL
 Thư viện hình ảnh 
0
0
HOCICT-Information and Communication Technologies
Trung tâm BDVH-LTĐH An Khang
Cửa hàng Thể Dục Thể Thao Quận 5
Liên kết logo
Địa chỉ: ấp Bắc - xã Đông Thạnh - huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An
Điện thoại: (0723) 74 74 22 - Fax: (0723) 74 74 23 - Email: info@thptdongthanh.edu.vn
Bản quyền website thuộc về Trường THPT Đông Thạnh. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc nếu sao chép thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung bởi Lê Văn Đồng - Hiệu trưởng