Thông tin chung
 Tổng quan
 Thư ngõ của Hiệu trưởng
 Ban giám hiệu
 Công đoàn
 Đoàn thanh niên
 Tổ chuyên môn
Tin tức
 Hoạt động
 Địa phương
 Gương sáng
 Truyền thống
 Thi đua khen thưởng
 Giáo dục
 Công đoàn - Đoàn TN
 Hướng nghiệp-Tuyển sinh
Tra cứu, liên kết nội bộ

Danh bạ giáo viên


Web mail
Liên kết logo
√ Xem tốt nhất ở độ phân giải
1024x768
√ Tổng số lượt truy cập từ ngày 21/03/2011
4602271
√ Số lượt đang truy cập website
3
Kế hoạch » Ban giám hiệu
Kế họach Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2011 (30/03/2011)

SỞ GD&ĐT LONG AN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐÔNG THẠNH             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            ____________                               ____________________

 

Số: 38/ KH.THPT-ĐT                    Đông Thạnh, ngày  30  tháng 3  năm 2011.

 

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM,

CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2011

__________________________

 

Thực hiện kế họach số 340/KH-SGDĐT, ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Sở GD&ĐT Long An về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở GD&ĐT năm 2011;

Căn cứ kế họach liên tịch số 17/KHLT.THPT-ĐT, ngày 29 tháng 9 năm 2010 giữa hiệu truởng, chủ tịch công đòan, thanh tra nhân dân về việc phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm;

          Trường THPT Đông Thạnh xây dựng kế họach phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Thông qua kế hoạch góp phần giáo dục ý thức cho cán bộ- giáo viên –Công nhân viên (CB-GV-CNV) trong toàn trường nhận thức đúng đắn về phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, từ đó có những biện pháp đề phòng, ngăn ngừa và kịp thời phát hiện những hiện tượng có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, không tiết kiệm.

2. Thông qua kế hoạch, xây dựng ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực công tác như:  Sử dụng điện, sử dụng tài sản, sử dụng văn phòng phẩm, sử dụng tài chính, sử dụng thiết bị dạy học…

3. Thông qua kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm hạn chế tối đa các tiêu cực và lãng phí có thể xảy ra trong cơ quan đơn vị.

 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Về phòng chống tham nhũng:

1. Phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực mua sắm tài sản công;

2. Phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư- xây dựng, sửa chữa;

3. Phòng chống tham nhũng trong thi đua-khen thưởng, kỷ luật, xét lên lớp, thi lại, ở lại, xét tuyển sinh, xếp lớp học, chuyển đến và chuyển đi, …;

4. Phòng chống tham nhũng trong việc ký kết hợp đồng, cho thôi việc, buộc nghỉ việc, cắt hợp đồng… đối với CB-GV-CNV;

5. Phòng chống tham nhũng trong việc giải quyết chế độ chính sách.

2. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

1. Tiết kiệm thời gian:

a) Sắp xếp lịch làm việc phù hợp, nội dung làm việc cần lồng ghép, tránh việc phải huy động giáo viên và học sinh đến trường trong những công việc không cần thiết.

b) Giảm thiểu thời gian tổ chức các hội nghị nhưng vẫn đảm bảo theo quy định của điều lệ trường.

c) Giờ giấc hội họp phải đảm bảo theo đúng thông báo và theo đúng qui định.

2. Tiết kiệm tiền của:

a) Chi tiêu ngân sách phải đảm bảo tiết kiệm, đặc biệt trong việc mua sắm và sửa chữa tài sản, sử dụng tài sản đặc biệt là sử dung các thiết bị điện, thiết bị tin học…

b) Hạn chế tối đa việc cấp công lệnh cho GV-CNV đi công tác, đi nộp báo cáo, nộp và nhận công văn- giấy tờ…

c) Không dùng tiền của nhà nước với mục đích cá nhân.

 

III. BIỆN PHÁP:

1. Công khai hoá việc mua sắm tài sản: Công khai từ chủ trương đến việc mua sắm.

2. Công khai  tài chính theo quý hoặc học kì, thực hiện chi tiêu tài chính theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ.

3. Hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị điện khi không cần thiết, tạo cho mỗi CB-GV-CNV và học sinh có ý thức tắt các thiết bị điện khi không sử dụng đến.

4. Giao trách nhiệm bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất cho từng thành viên, từng lớp học theo phương châm: “Mỗi tài sản phải có một người quản lý, sử dụng và phải chịu trách nhiệm”, đồng thời có người quản lý chung các loại tài sản.

5. Không sử dụng các loại quỹ và tài sản không đúng mục đích. Không đưa tài sản ra ngoài cơ quan khi không có sự đồng ý của Hiệu trưởng. Không sử dụng máy móc văn phòng (Máy vi tính, máy foto…) ngoài giờ hành chính hoặc sử dụng cho mục đích cá nhân; trong những trường hợp cần thiết phải có sự đồng ý của Hiệu trưởng. Thực hiện nghiêm túc quy định về sử dụng, bảo quản tài sản công của nhà trường; Xây dựng quy định về sử dụng phòng học bộ môn, phòng máy, phòng tin học, nhà để xe, nhà vệ sinh….

6. Không lạm dụng chức quyền và công việc để khai khống, khai thêm chi phí, gây thất thoát tài sản và ngân sách.

7. Đề ra nội quy sử dụng phòng máy tính và các thiết bị máy móc phục vụ cho văn phòng. Người sử dụng vận hành các loại máy móc phải đúng quy trình. Tuyệt đối không cho người ngoài cơ quan sử dụng các loại máy móc, trong trường hợp cần thiết phải có sự đồng ý của Hiệu trưởng. Không gài các chương trình vào máy mà không có sự đồng ý của Hiệu trưởng. Hàng tuần, người sử dụng máy phải làm vệ sinh máy móc 1 lần.

8. Các tài sản đã khấu hao hết theo quy định của nhà nước nhưng vẫn sử dụng được đều không được đưa vào thanh lý.

9. Không được sử dụng tài sản công phục vụ cho mục đích cá nhân dưới mọi hình thức.

10. Việc thanh lý tài sản phải có hội đồng và phải kiểm tra thực tế; Người mượn tài sản nếu làm mất phải bồi thường giá trị tài sản mới 100% như khi mới mua hay được cấp theo đúng loại tài sản về cấu hình, chủng loại, chất liệu… tài sản đã cho mượn. Việc đền bù phải thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày mất.

 

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Các bộ phận, các tổ chuyên môn thường xuyên nâng cao nhận thức cho CB-GV-CNV thuộc bộ phận (tổ) do mình phụ trách.

2. Tất cả CB-GV-CNV trong trường có trách nhiệm tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch của các thành viên còn lại, đồng thời góp ý tận tình với người vi phạm.

3. Nếu người vi phạm có biểu hiện không tiếp thu ý kiến hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc sự việc nghiêm trọng cần báo cáo ngay cho các bộ phận (tổ), công đoàn, chi đoàn, ban thanh tra nhân dân, Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng. Trong trường hợp người lãnh đạo cao nhất (Hiệu trưởng) vi phạm thì có thể báo cáo trực tiếp cho chủ tịch công đoàn, cho chi bộ Đảng, cho Sở GD&ĐT.

4. Thường kỳ, trong các buổi họp hội đồng, cần tổ chức kiểm điểm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các thành viên.

5. Ban thanh tra nhân dân chịu trách nhiệm giám sát theo đúng quy định.

 

Trên đây là một số nội dung kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, văn bản này được phổ biến tới từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên và niêm yết công khai tại đơn vị./.

       

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

LÊ VĂN ĐỒNG

 

Nơi nhận:

-BC Sở GD&ĐT( Phòng Thanh Tra)

-Chi bộ Đảng;

-Công đoàn, thanh tra, kế toán;

-Niêm yết công khai;

-Lưu VT


 Tra cứu điểm tuyển sinh 10
 Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT
 Danh sách GVCN năm học 2013-2014
 Hệ thống tra cứu VBQPPL
 Thư viện hình ảnh 
0
0
HOCICT-Information and Communication Technologies
Trung tâm BDVH-LTĐH An Khang
Cửa hàng Thể Dục Thể Thao Quận 5
Liên kết logo
Địa chỉ: ấp Bắc - xã Đông Thạnh - huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An
Điện thoại: (0723) 74 74 22 - Fax: (0723) 74 74 23 - Email: info@thptdongthanh.edu.vn
Bản quyền website thuộc về Trường THPT Đông Thạnh. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc nếu sao chép thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung bởi Lê Văn Đồng - Hiệu trưởng